Lokálnu televíziu TV Levoča prevádzkuje spoločnosť s ručením obmedzeným, s rovnakým názvom TV Levoča, s.r.o. Táto spoločnosť je registrovaná v obchodn registri okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 17339/V. Je to obchodná spoločnosť so 100% podielom súkromného kapitálu bez účasti mesta Levoča. Jej jediným spoločníkom a súčasne konateľom je RNDr. Vladimír Adamkovič.

TV Levoča vysiela na základe licencie číslo T/177/2005 na televízne vysielanie, udelená Radou pre vysielanie a retransmisiu, na dobu 12 rokov. Distribúciu signálu stanice TV Levoča zabezpečuje spoločnosť KABEL TELEKOM s.r.o. Lučenec, na zmluvnom základe. Mesto Levoča vystupuje voči spoločnosti TV Levoča s.r.o. ako objednávateľ služby.
   
 
   
 

Od 9. októbra 2006 vysielane podľa novej vysielacej schémy, v cyklicky sa opakujúcej slučke s hodinovou periódou.

 
  Od 17. novembra 2006 sme sfunkčnili aj archív relácií, v ktorom sa nachádzajú príspevky použité v našom spravodajskom týždenníku. K tomuto kroku sme pristúpili na základe požiadaviek obyvateľov mesta, ktorí nemajú pripojenie na káblový rozvod spoločnosti KABEL TELEKOM s.r.o. Lučenec. Tá je jeho majiteľom a prostredníctvom ktorého šírime naše televízne vysielanie. Samozrejme, boli by sme radi, keby táto spoločnosť postupne rozširovala káblovú sieť aj do ďalších častí mesta, nie je to však v našej kompetencii.
 
  Vďaka Internetu sa sledovateľnosť našej televízie rozšírila nielen v rámci mesta, ale aj za jeho hranice. Sledovať nás môže ktokoľvek na svete, všade tam kde je možné pripojenie na internet. Je to príjemné konštatovanie. Dostávame maily od rodákov žijúcich v rôznych končinách sveta. Uvediem len Kanadu, USA, Austráliu, Švédsko, Norsko, Nemecko, Anglicko, Írsko a mnoho ďalších krajín Európy. Aj preto radi uvítame ďalšie vaše maily s informáciou kto a kde sleduje naše vysielanie prostredníctvom archívu relácií.
 
  Od 30. júna 2010 až do 9. 10. 2011 prerušené vysielanie z dôvodu vypovedania zmluvy medzi mestom Levoča a TV Levoča s. r. o. zo strany objednávateľa služby.
 
  Od 10. októbra 2011 obnovené vysielanie na základe zmluvy o poskytovaní služby medzi mestom Levoča a TV Levoča s. r. o.
 

 

 

  <<< naspäť na hlavnú stranu